Dự án: Cải tạo Phòng truyền thống Bộ Công Thương

Địa điểm: Số 21 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Năm hoàn thành: 2022