Công ty CP tư vấn AIPC có trụ sở đặt tại toàn nhà Bắc Nam, 58 Kim Mã, Ba Đình, TP. Hà Nội được thành lập với ngành nghề hoạt động chính là tư vấn thiết kế xây dựng và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật liên quan