Chủ đầu tư: Công ty cổ phần D.C.I Medical

Địa điểm: Khu công nghệ cao Hoà Liên – Hoà Vang – Đà Nẵng

Phạm vi: Tổng thầu thiết kế và thi công

Thời gian: 2021