Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Hòa Phát

Địa chỉ: Số 22 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. HCM